Tarieven

Tarieflijst 2019

Particuliere tarieven per 1 januari 2019

Produktomschrijving: Tarief:
Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 36,40
Individuele zitting manuele therapie € 49,69
Individuele zitting oedeemtherapie € 50,29
Individuele zitting geriatrie fysiotherapie € 43,35
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 46,00
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 47,56
Toeslag behandeling aan huis € 15,00
Lange zitting fysiotherapie € 49,60
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 62,30
Gebruik oefenzaal voor patiënten onder behandeling (max. 3 maanden) gratis
Gebruik oefenzaal voor patiënten met chronische aandoening en onder behandeling gratis
Oefenzaalgebruik niet chronische patiënten per kwartaal € 43,00
Rapport na verzoek om informatie t.b.v. letselschadeverzekeringen e.d. € 65,00
Shockwave € 20,00
Rol Cure tape € 15,25
Rol (witte) tape € 10,70
Telefonisch consult € 15,00
Prijs niet nagekomen afspraak (niet declareerbaar bij de verzekeraar) 100%

Relevante informatie 2019:
  • Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk, dus zonder verwijzing.
    Voor chronische indicaties is wel een verwijzing noodzakelijk.
  • Heeft u geen aanvullende ziektekosten verzekering, dan komen de kosten voor fysiotherapie (over het algemeen) voor uw eigen rekening.
    Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u verzekerd bent!
  • Chronische fysiotherapie en alle fysiotherapie voor personen tot 18 jaar, is volledig vergoed in de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen moeten echter worden betaald uit de aanvullende verzekering. Of fysiotherapie wel / niet chronisch is wordt niet bepaald door uw arts of therapeut, maar op basis van een vermelding van de betreffende aandoening op de zogenaamde “chronische lijst”. Dit is een lijst met aandoeningen welke door het Ministerie van VWS is samengesteld en die bepalend en bindend is.
  • De aandoeningen die niet voorkomen op een door de minister vastgestelde lijst komen in aanmerking voor vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het is dus uw zaak om te controleren of uw aanvullende verzekering uitgebreid genoeg is!
  • Wij hebben met zo goed als alle verzekeraars een contract, informeer bij de balie, met welke zorgverzekeraar niet.

Mocht u vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag.

Fysiotherapie Schaafdries

Januari 2019

Aan de tekst op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.