Tarieven

Particulier tarieven 2023

Produktomschrijving: Tarief:
Zitting fysiotherapie € 42,82
Zitting manuele therapie € 58,47
Zitting oedeemtherapie € 59,18
Screening, intake en onderzoek € 54,10
Intake en onderzoek bij verwijzing € 55,97
Intake en onderzoek bij verwijzing aan huis € 68,98
Telefonisch consult € 17,65
Medisch informatie rapport t.b.v. Letselschadeverzekeringen e.d. € 76,49
Prijs niet nagekomen afspraak (niet declareer-baar bij verzekering) 100%
Gebruik oefenzaal per kwartaal (zelfstandig) € 54,34
Medisch fitness (10 weken) € 117,66
Fysio fit (15 lessen) € 155,-

Relevante informatie:
  • Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk, dus zonder verwijzing.
    Voor chronische indicaties is wel een verwijzing noodzakelijk.
  • Heeft u geen aanvullende ziektekosten verzekering, dan komen de kosten voor fysiotherapie voor uw eigen rekening.
    Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u verzekerd bent!
  • Bij chronische fysiotherapie moeten de eerste 20 behandelingen worden betaald uit de aanvullende verzekering. Of de behandeling wel of niet chronisch is wordt niet bepaald door uw arts of therapeut, maar op basis van een vermelding van de betreffende aandoening welke door het Ministerie van VWS is samengesteld.
  • Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract, informeer bij de balie, met welke zorgverzekeraar niet.

Mocht u vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag.

Fysiotherapie Schaafdries

Aan de tekst op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.