Wat is manuele therapie?

Manuele therapie maakt gebruik van een aantal specifieke technieken die erop gericht zijn gewrichten beter te laten functioneren. Met deze technieken kunnen ook de houding en bewegingen van de patiënt worden verbeterd. Het risico van een dergelijke behandeling is laag. Soms hoor je een krakend geluid, maar dit is volkomen normaal, pijnloos en onschadelijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je ervaart meer bewegingsvrijheid en minder pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding, spierkrachttraining en inzicht in gezond bewegen. Indien gewenst kan de patiënt op uitnodiging van de therapeut deelnemen aan het fysiofitness-programma.

Wanneer manuele therapie?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen of als bewegen pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden.

Wij behandelen onder meer de volgende klachten:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten, met al dan niet uitstraling naar de armen
  • lage rugklachten, met al dan niet uitstraling naar de benen
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek
  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
  • heupklachten
  • polsklachten
  • enkel/voetklachten
Eerste afspraak: onderzoek en behandeling

Tijdens de eerste afspraak stellen we op basis van een vraaggesprek (screening) en een lichamelijk onderzoek vast of en hoe het probleem verholpen kan worden. Vervolgens probeert de manueel therapeut de ergste klachten direct te behandelen.
Soms is het noodzakelijk om de behandeling voort te zetten. In dit geval maken we in overleg met de patiënt een plan van aanpak. Zo heeft u dus meteen duidelijkheid over het vervolgtraject.

Wat is het verschil tussen een fysiotherapeut en een manueeltherapeut?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een post-HBO opleiding manuele therapie succesvol heeft afgerond.* De manueel therapeut is veel diepgaander geschoold in de theoretische vakken, waaronder anatomie en neurologie. Verder beschikt de manueel therapeut na het voltooien van zijn opleiding over een heel scala aan handgrepen om uw gewrichten los te maken. Ook mag van de manueel therapeut worden verwacht dat deze sneller inzicht heeft in orthopedische aandoeningen en functiestoornissen.

* Deze opleiding biedt toegang tot het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en/of het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Onze manueeltherapeuten zijn opgeleid aan de SOMT, het grootste opleidingsinstituut voor Manuele Therapie in Nederland.