Binnen onze praktijk werk ik vooral als (kinder-) manueel therapeut. De behandelingen manuele therapie die ik geef, zijn doorgaans geen standaard behandelingen. De afgelopen 30 jaren heb ik deelgenomen aan veel na- en bijscholing (vooral in het buitenland) en ben zodoende vertrouwd geraakt met een breed scala aan “manuele therapieën”, regulier en alternatief. Ook de directe link met (recente) wetenschappelijke inzichten, die ik meestal tijdens de behandelingen samen met de patiënt probeer te leggen, wordt vaak als uniek ervaren door mijn patiënten. Niettemin laat ik mijzelf en de patiënt ook altijd ruimte voor intuïtief (maar wel achteraf toetsbaar) handelen met als basis mijn klinische ervaring en de ervaring van de patiënt.

Op deze manier ontstaat er een veelzijdige behandeling die alle aspecten van het zgn. “evidence based practice” in zich heeft. Dit handelen kenmerkt zich door een zo goed mogelijke integratie van wetenschappelijke kennis, klinische ervaring en de mening van mijn patiënt. Samen met mijn patiënt probeer ik zo nauwgezet als mogelijk de oorzaak van de klachten te vinden. Dit lukt overigens niet altijd. In dit geval lukt het meestal wel om zoveel verlichting in de klachten aan te brengen, dat deze als (goed) leefbaar kunnen worden beschouwd. Als dat niet het geval is, gebeurt het ook wel eens dat ik mijn patiënt door moet sturen.

In het eerste consult probeer ik vast te stellen hoe groot de kans is, dat een patiënt baat zal hebben van mijn behandelingen en hoeveel behandelingen er nodig zullen zijn. Hierover probeer ik altijd zo helder mogelijk te communiceren met mijn patiënten, zodat zij weten wat hen te wachten staat.

Tijdens het behandelproces houd ik telkens stevig de vinger aan de pols of het doel van de behandeling binnen bereik komt. Als het niet zo vlot, probeer ik altijd veel variatie in de behandeling in te brengen en zo vergroot ik de kans op een zo optimaal mogelijk resultaat.

En omdat ik al even meedraai in ons vak, ben ik ook met plezier vraagbaak voor collega`s dichtbij en in de verre omgeving. Ook het verzorgen van cursussen aan collega`s doe ik al zo`n 25 jaar met plezier. Bijblijven en elkaar kritisch benaderen op de inhoud zijn belangrijke drijfveren voor mij.