In onze oefenzaal kan vrij worden getraind
  • Door patiënten tijdens een behandelepisode ter bevordering van het herstel van de klachten. Dit is gratis gedurende maximaal 6 weken. Daarna moet een oefenabonnement worden afgesloten indien het noodzakelijk is om langer te trainen.
  • Individuele patiënten met fysiotherapeut kunnen om voorrang verzoeken. Deze moet altijd worden verleend!
  • Onze oefenzaal biedt een veilige trainingsfaciliteit aan diegenen die gezien hun fysieke en of mentale status een dergelijke omgeving nodig hebben, dus die niet of moeizaam binnen een sportschool of fitnesscentrum kunnen functioneren.
  • Een ieder in onze oefenzaal traint, dient de aanwijzingen van het para- medisch personeel onverwijld op te volgen!

Als u zelfstandig zonder begeleiding komt trainen, traint u voor eigen risico!

Voorwaarden voor gebruik oefenzaal bij individuele training
  • U dient de oefenzaal te betreden met sportschoenen die niet buiten zijn gedragen
  • Na gebruik dient u alle gewichten etc. terug te hangen en de oefenzaal achter te laten in de staat waarin u deze aantrof
  • Een ieder die in onze oefenzaal traint, dient de aanwijzingen van het (para) medisch personeel zonder uitstel op te volgen.
  • De beslissing om al dan niet een trainingsabonnement te verlengen of te verstrekken ligt uiteindelijk bij de praktijk.

Tijdens de volgende uren is de sportzaal NIET beschikbaar voor zelfstandig sporten:

Maandag: 18.00 - 20.00 uur
Dinsdag: 09.30 – 10.30 uur en 16.30 – 17.30 uur
Woensdag: 09.30 – 10.30 uur
Donderdag: 09.00 - 10.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 11.00 uur