Wij hanteren een privacyverklaring ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF, de WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) en de algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Bij inzage worden kosten in rekening gebracht. www.consumentenbond.nl/je-rechten-als-patient/medisch-dossier.

Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. U hoeft hieraan geen medewerking te verlenen.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij na uw mondelinge toestemming, uw huisarts verslag doen van de behandeling, nadat deze is afgesloten of indien noodzakelijk tussentijds.