Onze praktijk speelt binnen de eerste lijn een belangrijke rol in diagnostiek en behandeling van klachten van het bewegingsapparaat en is het eerste aanspreekpunt hiervoor. Die rol zal in de toekomst groter worden.

 • onze fysiotherapeuten zijn / worden hier op voorbereid
 • onze fysiotherapeut hebben een grote kennis van het houdings- en bewegingsapparaat en worden ondersteund door de richtlijnen van onze beroepsorganisatie
 • we moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare capaciteit. Er is weinig personeel beschikbaar op de markt en de zorgvraag neemt toe (o.a. door vergrijzing)
 • deze rol kunnen wij alleen goed op ons nemen als de zorgverzekeraar voldoende middelen ter beschikking stelt. Tot op dit moment is dat niet het geval.

 

Onze praktijk is laagdrempelig toegankelijk voor ieder met een hulpvraag

 • de huidige financiering van de fysiotherapie is voor iedereen verwarrend, belastend, ingewikkeld en onvoldoende. Wij zetten ons op landelijk niveau actief in voor een verbetering van deze situatie. Dit vraagt de nodige tijd.

 

De patiënt speelt zelf een belangrijke rol in zijn of haar herstel

 • Patiënten denken en oefenen actief mee bij de behandeling van hun klachten
 • Indien wij denken dat u niet voldoende zelf meedenkt / doet kunnen wij vragen hoe dit komt en wat de belemmerende factoren zijn. Zo proberen we altijd met u mee te denken.

 

Onze praktijk is een veilige plek om te revalideren of om zoveel mogelijk functies te behouden

 • we hebben een grote, goed uitgeruste oefenzaal die een veilige omgeving biedt om op je eigen niveau te komen trainen
 • we hebben fysiotherapeuten met kennis van zaken wat betreft oefenen en trainen
 • we hebben oefengroepen waarin je kun meedoen mocht je niet zelfstandig willen sporten

 

De kwaliteit van onze beroepsuitoefening bepalen we liefst zelf binnen onze praktijk samen met onze beroepsgroep.

 • binnen onze praktijk wordt veelvuldig met elkaar overlegt, heerst een open cultuur waarin kennis delen heel gewoon is.
 • zorgverzekeraars moeten zich niet bemoeien met onze vertaling van het begrip kwaliteit in de praktijk!
 • zorgverzekeraars dienen onze beroepsuitoefening te ondersteunen. De huidige tarieven die de meeste zorgverzekeraars nu bieden zijn onvoldoende om de praktijk in de toekomst op deze manier open te houden!

 

Wij werken in uw belang nauw samen met andere zorgverleners in uw omgeving

 • ons gezondheidscentrum is een veilige en effectieve omgeving om als zorgverlener veel en open met elkaar van gedachten te wisselen. Onze patiënten profiteren hier van.

 

We willen nauw betrokken zijn bij het onderwijs aan collega’s.

 • we hebben en houden goede contacten met de Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • 2 van onze collega’s zijn docent fysiotherapie resp. (kinder-)manuele therapie
 • we vinden het belangrijk om stagiaires te begeleiden in de praktijk. Behoud van ons werk begint met het opleiden van nieuwe collega’s
 • op deze manier houden wij onszelf ook scherp en bij de tijd!