Om de kwaliteit van onze zorgverlening continue te kunnen verbeteren, hebben we uw feedback nodig. Daartoe wordt u als patiënt maximaal één keer per jaar uitgenodigd per email voor een kort kwaliteitsonderzoekje. Stelt u dit niet op prijs? Laat het ons gerust even weten.

Uw geregistreerde emailadres kan na afloop van een behandeling, maximaal 1 keer per jaar worden gebruikt voor een klanttevredenheidsonderzoek. Indien u aangeeft dat dit voor u niet wenselijk is, wordt uw deelname aan dit onderzoek op niet actief gezet. De gegevens van dit onderzoek worden volstrekt anoniem verwerkt door Qualizorg BV, het bureau dat door ons voor de kwaliteitsmetingen wordt ingehuurd en zijn nimmer herleidbaar noch voor ons noch voor de verzekeraar. Na uitnodiging mag u deelname weigeren. Dit heeft geen consequenties voor een eventueel verdere behandeling.

 
Centraal Kwaliteitsregister

Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
Hiermee is gegarandeerd dat de deelnemende fysiotherapeuten voldoen aan de regels die zijn gesteld inzake na- en bijscholing.
U kunt dit register hier: www.defysiotherapeut.com raadplegen.
Zo blijft u verzekerd van goede zorg volgens de laatste state of art.

Landelijke database fysiotherapie
KWALITEITSONDERZOEK

Fysiotherapeuten zijn continu bezig met het verbeteren van hun dienstverlening. Door de eigen prestaties te meten met landelijke prestaties kan uw fysiotherapeut beter inzicht krijgen in zijn of haar eigen dienstverlening en de kwaliteit van zijn of haar dienstverlening verbeteren. Om de inzichten te verkrijgen in bijvoorbeeld welke behandelingen het meest effectief zijn, hoe snel patiënten van hun klachten af zijn, hoe vaak klachten zich herhalen, zijn analyses nodig van de gegevens van verschillende fysiotherapeuten.
Ten behoeve van deze analyses is de Landelijk Database Fysiotherapie opgezet. Veel fysiotherapeuten, werkzaam in meer dan 500 praktijken verspreid in het hele land, werken inmiddels mee aan de kwaliteitsonderzoeken via de Landelijk Database Fysiotherapie. U kunt door uw fysiotherapeut worden uitgenodigd om mee te werken aan dit kwaliteitsonderzoek. Meer patiënteninformatie over dit onderwerp vindt u hier Landelijke database fysiotherapie patiënteninformatie.

De aangeleverde data zijn anoniem en u kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken!