Medische fitness is een traingingsvorm waarbij met individuele oefenprogramma’s en doelen gewerkt wordt aan behoud uw vaardigheden en / of uw gezondheid en/of het herstel van een blessure. Deze trainingsvorm vindt plaats onder toeziend oog van een van onze collega’s. Dit zal meestal een collega in opleiding zijn die de opleiding fysiotherapie bijna heeft voltooid. Wij organiseren dit zo om de trainingen betaalbaar aan te kunnen bieden en om jonge mensen een leerplek te bieden, waaraan op dit moment grote behoefte is.

De begeleider zorgt ervoor, dat u de oefeningen op verantwoorde wijze uitvoert en eventueel aan kunt passen aan uw persoonlijke doel en / of mogelijkheden. Ook kunt u direct advies op maat krijgen. Waar nodig wordt ruggespraak gevoerd met een van de fysiotherapeuten waarbij u bijvoorbeeld eerder in behandeling bent geweest. Er wordt getraind in kleine groepen met maximaal 6 personen, waarbij iedere sporter zijn/haar individuele oefenprogramma uitoefent.

Voor wie?

Voor iedereen die wil sporten onder begeleiding, maar zich in een sportschool niet thuis voelt. Je traint bij ons dus in een veilige en vertrouwde (para)medische omgeving.

Dit kan handig zijn bijvoorbeeld voor als u uw huidige niveau van functioneren graag wilt behouden of verbeteren of als u zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven functioneren. Ook is medische fitness voor diegene die herstellende is van een blessure of preventief wilt werken aan zijn/haar gezondheid vanuit medisch oogpunt. In de fitnesswereld zien wij regelmatig, dat oefeningen onjuist uitgevoerd worden of dat de houding verslechtert na een aantal herhalingen of bij vermoeidheid. Bij veel mensen gebeurt dit uit onwetendheid en dit verdwijnt vaak uit het oog door de grootschaligheid van veel fitnesscentra. Doordat onze begeleider de hele les aanwezig is, wordt ervoor gezorgd dat u de oefening correct blijft uitvoeren en op een verantwoorde manier sport.

Werkwijze:

Voordat u begint met sporten vindt er een intake plaats met een van onze fysiotherapeuten, waarbij uw conditie en/of eventuele klacht(en) in kaart worden gebracht. Dit gebeurt in een individuele afspraak. Als u zojuist een behandeling heeft afgerond en in vervolg hierop een medisch fitnesstraject wilt doorlopen, hoeft dit uiteraard niet. Aan de hand van deze intake worden trainingsdoelen bepaald, een inschatting van uw huidig lichamelijk functioneren gemaakt en een individueel oefenschema opgesteld. Daarnaast kunt u ervoor kiezen een beginmeting uit te laten voeren, waarbij uw gewicht, lengte, BMI, vetpercentage, vet rondom de organen en spiermassa berekend kan worden. Ook kan u vanuit uw huidige revalidatietraject binnen, of buiten onze praktijk, doorstromen naar deze trainingsvorm, zodat u onder begeleiding gericht kunt trainen ter preventie van uw klachten. Uw fysiotherapeut zal u hierover informeren.

Medische-fitness uren:

Dinsdag      09.30 - 10.30 uur
                   16.30 - 17.30 uur
Woensdag  09.15 - 10.15 uur

Tijdens deze uren is de oefenzaal niet beschikbaar voor vrij trainen!

Praktisch:
  • U heeft geen verwijzing nodig.
  • Er wordt getraind op afspraak.
  • Iedere training duurt 60 minuten.
  • Afhankelijk van uw behoefte wordt er eens per 10 weken geëvalueerd.
  • Een declaratie loopt voor 10 aaneengesloten weken, dus het is belangrijk dat u inschat dat u ook iedere keer aanwezig kunt zijn.
Kosten

Klik hier voor de actuele prijslijst.
Deze kosten worden over het algemeen niet door de verzekeraar vergoed.

Verschil medische fitness en fysiofit:

Bij medische fitness wordt getraind aan uw specifieke doel met uw individuele oefenprogramma op maat, onder toeziend oog van onze fysiotherapeut / collega in opleiding. Bij fysiofit wordt in groepsverband getraind aan algemene kracht, conditie, balans en coördinatie, middels een wekelijks wisselend oefenschema, onder toeziend oog van onze fysiotherapeut. Het is dus afhankelijk van uw doel en voorkeur (voor sporten in groepsverband of individueel) welke sportvorm beter bij u past.