Door spel en bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Door omstandigheden kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn. Kinderfysiotherapie kan in een dergelijk geval hulp bieden.

Voor wie:

Oorzaken van problemen bij kinderen zijn:

  • Angst of roekeloosheid: Kinderen zijn voorzichtig met bewegen of zien juist geen gevaar.
  • Gevoeligheid voor prikkels van buitenaf.
  • Slechte conditie door astma, overgewicht of andere doorlopen ziektes. Onhandig of houterig bewegen: struikelen, botsen, problemen met leren fietsen of schrijven. Hoogbegaafdheid: De motorische ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen kan achterblijven bij hun cognitieve ontwikkeling. Zindelijkheidsproblemen. Aangeboren of opgelopen aandoeningen. Psychische problemen: Kinderen die veel onveiligheid meemaken in hun leven kunnen sensomotorisch een achterstand oplopen. OKI-B (Ouder-Kind-Interactie-Bewegingsspel) kan hierbij uitkomst bieden (zie behandeling).

Onderzoek en behandelplan

Nadat u uw kind heeft aangemeld voor kinderfysiotherapie volgt er een onderzoek. Het onderzoek begint met een intakegesprek waarin we met u en uw kind de hulpvraag bespreken en de doelen bepalen. Daarna volgt een motorisch onderzoek, waarbij we gebruik maken van gestandaardiseerde testen en vrije bewegingsobservatie. De diagnose wordt vastgelegd in een verslag, op basis waarvan we samen met u een behandelplan opstellen.

Behandeling
Afhankelijk van de hulpvraag zijn er diverse behandelmethodes:
  • Individueel
  • In groepsverband (bewogen bewegen)
  • OKI-B. Bij OKI-B speelt u op een fysieke manier samen met uw kind. Hierbij komen zowel de motorische ontwikkeling van uw kind, als de ouder-kind interactie aan bod.

Plaats en duur van de behandeling

De kinderfysiotherapeutische behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt bij u thuis plaats, kinderen vanaf 2 jaar komen naar de praktijk. De behandeling is meestal 1x per week en duurt 30-40 minuten. Hoeveel behandelingen er nodig zijn, hangt af van de hulpvraag, aard en omvang van de klacht.

Meer informatie over kinderfysiotherapie vindt u in onze praktijkfolder en op onze website: