Herstel na kanker

Bewegen bij en na kanker

Als u de diagnose kanker te horen krijgt, staat uw leven even stil; daarna komt u in een stroomversnelling terecht en hebt u vaak het gevoel dat u geleefd wordt en het niet meer allemaal in de hand hebt.

Juist om weer de regie over het eigen leven op te kunnen pakken, is gaan bewegen een goed middel. Daarnaast word je in het dagelijks leven geconfronteerd met de gevolgen van de behandelingen die gegeven zijn, zoals vermoeidheid en conditie en krachtsverlies, die het terugnemen van de regie over je eigen leven niet altijd eenvoudig en gemakkelijk maken.

Het is prettig dit “gaan bewegen” op te kunnen pakken onder begeleiding van een in de oncologie gespecialiseerde fysiotherapeut. Er wordt dan en revalidatieprogramma aangeboden wat op uw maat is gemaakt en gericht is op de klachten, die een hervatten van het dagelijks leven ondersteunen en waardoor de kwaliteit van leven zal verbeteren. De oncologisch fysiotherapeut kan door specifieke kennis van alle processen rondom oncologie vaak goed inschatten waar u nu juist tegenaan loopt.

Bij de intake zal er aandacht zijn voor de problemen die u ervaart en daarnaast zal uw spierkracht en conditie worden gemeten. Het eerste trainingstraject zal 3 maanden duren waarbij de individuele begeleiding afhankelijk van de behoefte 1 of 2 maal per week zal zijn. Na deze 3 maanden zullen we evalueren en een inventarisatie maken van de behoeften die er dan zijn.

In een latere fase is er de mogelijkheid om in te stromen bij het fysiofitnessprogramma wat hier in de praktijk ook aangeboden wordt en door een fysiotherapeut begeleid wordt.

De vergoeding van dit programma is afhankelijk van de zorgverzekeraar en / of de aanvullende verzekering en van de gestelde diagnose door de specialist of huisarts. De meeste mensen uit deze groep komen voor vergoeding uit de hoofdverzekering in aanmerking vanaf de 21e fysiotherapiebehandeling.

Wilt u meer over het programma weten?
  • U kunt zich melden bij de balie
  • of neem vrijblijvend contact op met onze fysiotherapiepraktijk op nummer 0486-413426
  • of e-mail: fysiotherapie@schaafdries.nl
  • Kijk op de pagina "Brochures" voor meer informatie.
Deze specialisatie wordt in onze praktijk verzorgd door: