Fysiotherapie in de geriatrie

Wat is geriatrie?

Bij het ouder worden, neemt je mobiliteit af en dat kan er uiteindelijk toe leiden dat je zelfstandigheid langzaam afneemt. Dagelijkse activiteiten kunnen moeizamer gaan en misschien zelfs wel klachten opleveren.

Het is mogelijk dat de klachten gepaard gaan met een bepaald ziektebeeld, zoals bijv. artrose, reuma, MS, vaatlijden of de ziekte van Parkinson, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan ook zijn dat er klachten worden ontwikkeld, omdat de spiermassa afneemt tijdens het ouder worden. Door het afnemen van de spiermassa zal ook de spierkracht verminderen, waardoor het bewegen moeilijker en zwaarder zal worden. Het is belangrijk om te blijven bewegen om zelfstandigheid en mobiliteit te behouden.

De geriatriefysiotherapeut is een fysiotherapeut, die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen. De fysiotherapeut houdt rekening met de complexe gezondheidsproblemen en past de behandeldoelen daarop aan.

De behandelingen zal voornamelijk bestaan uit oefentherapie. Deze therapie richt zich op de vermindering van de klachten, het vertragen/voorkomen van achteruitgang of het in stand houden/bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Deze specialisatie wordt in onze praktijk verzorgd door: